downhe.re

network of beliefs

People are naturally proud of what they believe in: of what they find important and stand for. It helps us define who we are, understand and guide our decisions, determine what we want to achieve.

We are building downhe.re as a place to discover your beliefs, why others are passionated about theirs, and create a productive network of likeminded people with very specific desires, beliefs and visions.

Waarom dan?

We zijn ervan overtuigd dat veel zaken waarmee we in ons dagelijks leven te maken hebben, beter kunnen. Dat bijvoorbeeld wonen & onderwijs, in de breedste zin, niet de ideale versie van zichzelf zijn. Dat ze doordachter kunnen. Menselijker. Slimmer. Leuker. Beter afgestemd op het nu—en de toekomst.

We merken dat we daar niet alleen in zijn - voor iedereen uit het zich op verschillende manieren.

Zelf hechten we in het bijzonder veel waarde aan sterk onderwijs. We vinden het daarom belangrijk stil te staan bij hoe we, als samenleving, willen dat onderwijs wordt vormgegeven. Dat alle betrokkenen, niet beperkt tot één denkbeeld of perspectief, elkaar weten te vinden. Het gesprek aangaan, ervaringen uitwisselen, kennis delen, samenwerken aan nieuwe oplossingen.

Ook voor de andere fundamentele dagelijkse zaken (als wonen, zorg, vervoer, financiële diensten) is dat van enorm belang. Hoe willen we dat ze werken?

Ideeën over hoe het anders kan zijn er genoeg. Vaak hebben we het gevoel dat ze er niet toe doen. De systemen waarmee we elke dag te maken hebben voelen ontastbaar, log, ver weg — onveranderlijk.

Maar we kunnen ze wél veranderen. Alle dingen die in ons dagelijks leven een essentiële rol spelen, zijn bedacht door mensen zoals jij en ik — we kunnen ze beïnvloeden, verbeteren, nieuwe dingen bouwen.

Die fundamentele realisatie drijft ons sterk bij het maken van downhe.re. (Deze formulering ervan komt uit een vroeg interview met Steve Jobs — lees hem hier in de context.)

We werken aan een plek waar, voorbijgaand aan aannames, wordt nagedacht over hoe zaken als wonen & onderwijs zouden moeten werken. Waar een idee kan uitgroeien tot een project, klein of groot, om samen met gelijkgestemden aan te werken. Die de mogelijkheden van het web volledig omarmt. Een plek zoals die er nog niet is.

Er zijn zoveel mensen met ideeën, achter in hun hoofd, die liggen te verstoffen. Omdat ze door cynisme zijn weggedrukt, omdat er geen weg voor is gevonden — simpelweg omdat de drempel om er ook maar iets mee te doen, te hoog is.

Zonde. Met downhe.re willen we daar verandering in brengen. Die ideeën en visies een voedingsbodem bieden. Een plek waar je de juiste personen ontmoet om er gesprekken over te voeren. De perfecte omgeving om er ook meteen aan te werken, te experimenteren, en waar ze kunnen uitgroeien tot initiatieven en projecten. Waar het momentum ontstaat om iets gedaan te krijgen.

Er kan zoveel meer.